تماس با ما
درباره ما
Critics And Suggestions
انتشارات / مقالات
پروانه و گواهینامه
فروش تجهیزات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Telegram
Facebook
Payment
Search
فروش تجهیزات دزیمتری

شرکت تجهيزات پرتوپايش

خدمات دزیمتری و تجهیزات مانيتورينگ پرتو

  

Partopayesh Co.

Dosimeters & Radiation Measurement Services

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

Language / زبان

- تهیه انواع پرتوسنج های الکترونیکی فردی و محیطی پرتوهای گاما ، ایکس ، آلفا و نوترون


- تهیه دستگاه مولد پرتو ایکس با محدوده ولتاژ مختلف برای رادیو گرافی صنعتی


- تهیه و نصب دستگاه دروازه آشکار سازی کنترل تردد چشمه های ناخواسته در کارخانجات ذوب فلز و مبادی کشور


 - طراحی و اجرای انواع حفاظ برای چشمه های پرتوزا و دستگاه های پرتو دهی


- تامین تجهیزات کنترل کیفی پرتوها و انواع فانتوم های مورد استفاده در تحقيقات پرتو درمانی ، پرتو تشخيصی و دزیمتری


- تهیه قرائتگر و کوره آنیل TLD و انواع دزیمتر TLD بصورت قرص ، پودر ، سوزنی و تجهیزات مرتبط


- تهیه ورق آشکارساز پلی کربنات برای ردیابی ذرات آلفا و نوترون و عملیات دزیمتری و تخقیقاتی


- تهیه تجهیزات اندازه گیری رادن در هوا ، آب و خاک


- تامین تجهیزات نمونه برداری هوا روی فیلتر و اندازه گیری همزمان پرتو آلفا و بتا

 

- طراحی و تهیه تجهیزات آشکارسازی شبکه مانیتورینگ محیطی


- تهیه انواع تجهیزات نمونه برداری و اسپکترومتری و آنالیز پرتوها 


- تهيه انواع چشمه های استاندارد بصورت جامد و مایع برای کالیبراسیون

  

گواهینامه ایزو 17025
مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
گواهی مالیات بر ارزش افزوده
در ایران Enviro نمایندگی انحصاری کمپانی
SmartRad

SmartRad دزیمتر هوشمند فردی
Polimaster PM1610B

Polimaster دزیمتر فردی
ArrowTech

ArrowTech دزیمتر قلمی و پایه شارژر
Polimaster PM1208M

Polimaster دزیمتر فردی - ساعتی
AustralRad

AustralRad دزیمتر فردی
Graetz X5C Plus

Graetz دزیمتر محیطی
Rados RDS-30

Rados (RDS-30) دزیمتر محیطی
Polimaster PM1405

Polimaster دزیمتر محیطی
Neutron Monitor LB 123 N

LB 123 N مانیتور محیطی نوترون
AirThings

AirThings رادن سنج
Durridge Rad 7

Durridge Rad 7 آشکارساز رادن
Vaccum Tweezers

 TLD پنس مکنده جابجایی قرص
Rando Phantom

فانتوم دزیمتری
Harshaw 6600

TLD قرائتگر اتوماتیک کارت
X-Ray Baggage Scanner

دستگاه بازرسی پرتو ایکس چمدانی
Bags Of Lead Shot

کیسه ساچمه سربی
Powders & Tablets TLD

TLD پودر ، قرص و کارت
Lead Gloves

دستکش سربی
Lead Glasses

عینک سربی
Pliers

انبر سورس گیر تلسکوپی
Lead Apron

روپوش سربی
Thyroid

تیروئید بند سربی
Annealing Dish

 TLD ظرف حرارت دهی قرص های
Weather Station

ایستگاه هواشناسی
TLD Chips Carrier Disk

TLD دیسک حامل قرص
Radioactive Radiation Portal Monitor

پایشگر درگاهی پرتوهای رادیواکتیو
FJ-3200

FJ 3200 دزیمتر فردی
Enviro - Area Monitoring

مانیتور محیطی چند کاناله
Air Monitor - iCAM

مانیتور هوا آلفا/بتا