تماس با ما
درباره ما
Critics And Suggestions
انتشارات / مقالات
پروانه و گواهینامه
فروش تجهیزات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Telegram
Facebook
Payment
Search
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
فروش تجهیزات دزیمتری
Polimaster PM1208M
Ring Dosimeter
دریافت فایل
رادن دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
خدمات دزیمتری
رادن دزیمتری
رادن دزیمتری
کالیبراسیون
کالیبراسیون
Partopad Co
Partopad Co
Institute of Standard and Industrial Research of Iran
Institute of Standard and Industrial Research of Iran
Inspection & NDT
Inspection & NDT
Radiology
Radiology
IRPS
IRPS
Iranian Society Of Nuclear Medicine
Iranian Society Of Nuclear Medicine
Parto Azma Mehr
Parto Azma Mehr

خدمات دزیمتری

  

خدمات دزیمتری فردی

  

فيلم بج

دزيمتری

فيلم بج دزيمتری

TLD

خدمات دزيمتری تی ال دی

خدمات دزيمتری TLD

خدمات دزيمتری غير مستقيم

پروانه اشتغال دزيمتری

شرکت های دارای پروانه اشتغال دزيمتری

کاليبراسيون

خدمات کاليبراسيون

فروش تجهيزات مانيتورينگ پرتو

دزيمتر فردی

دزیمتر محیطی

  

فروش دزيمتر فردی

فروش دزیمتر محیطی

  

فروش پرتوسنج

پرتوسنج

ارايه خدمات دزیمتری

  

ارایه خدمات دزیمتری فردی

  

رادن

خدمات رادن

رادن دزيمتری

خدمات دزيمتری رادن

رادون

ارايه خدمات کاليبراسيون

دزيمتر فردی نوترون

خدمات دزيمتری نوترون

فروش فیلم پلی کربنات

  

شرکت تجهيزات پرتوپايش

خدمات دزیمتری و تجهیزات مانيتورينگ پرتو

  

Partopayesh Co.

Dosimeters & Radiation Measurement Services

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

Language / زبان

 ارائه خدمات دزیمتری فردی با شرایط ویژه به مراکز پزشکی و صنعتی کار با پرتو ایکس
گواهینامه ایزو 17025
مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی

اخبار و اطلاعیه

اعضا

خدمات

TLD خدمات دزیمتری فردی

TLD خدمات دزیمتری فردی
خدمات دزیمتری انگشتری

خدمات دزیمتری انگشتری
خدمات دزیمتری رادن

خدمات دزیمتری رادن
خدمات کالیبراسیون

خدمات کالیبراسیون

پیوند ها

شرکت پرتوپاد پژوه

شرکت پرتوپاد پژوه
مرکز تایید صلاحیت ایران

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

انجمن بازرسی فنی و آزمایش غیر مخرب
انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
انجمن پزشکی هسته ای ایران

انجمن پزشکی هسته ای ایران
شرکت پرتو آزمای مهر

شرکت پرتو آزمای مهر