تماس با ما
درباره ما
کالیبراسیون
دزیمتری رادن
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
خدمات دزیمتری فردی و انگشتری
فروش تجهیزات دزیمتری
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Telegram
Facebook
TLD شرکت تجهیزات پرتو پایش - ارایه خدمات دزیمتری فردی - قرائت غیر مستقیم
Payment
Search
Get The Code
Get The Code

Language / زبان

مشترکین گرامی


  

خواهشمند است پس از پرداخت هر گونه وجه به حساب اين شرکت ، فیش واریزی را جهت صدور فاکتور و اطلاع حتما ثبت نمایید

ثبت فیش واریزی

مراکز کار با پرتو گاما و نوترون

  

خواهشمند است قبل از ارسال "فرم اضافه" از شاغل نبودن پرتوکار مورد نظر خود مطمئن شوید

بررسی آخرین وضعیت پرتوکاران

درخواست کد اشتراک از دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ايرانبا توجه به لزوم داشتن کد اشتراک از دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی هنگام عضویت و وارد نمودن آن در فرم " درخواست اشتراک خدمات دزیمتری" ؛ مراکزی که فاقد این کد میباشند میتوانند با توجه به نوع فعالیت خود و با انتخاب يکی از گزينه های زير اقدام به دریافت کد اشتراک از این امور نمایند :


(بدیهی است که پیگیری های بعدی جهت دریافت این کد پس از درخواست از آن امور ، با خود متقاضی میباشد) 

  

درخواست کد اشتراک ویژه مراکز با زمینه فعالیت صنعتی – آزمایشگاهی

درخواست کد اشتراک ویژه مراکز با زمینه فعالیت پزشکی
مجوز ارئه خدمات دزیمتری فردی
گواهینامه ایزو 17025
گواهی عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه
گواهی ارزش افزوده
Enviro گواهی نمایندگی کمپانی